Budúcnosť bude decentralizovaná Budúcnosť bude decentralizovaná Budúcnosť bude decentralizovaná Budúcnosť bude decentralizovaná

...

Žijeme v dobe tretej priemyselnej revolúcie a exponenciálne sa rozvíjajúcich technológií. Ich vplyv postupne presakuje do každej sféry ľudského pôsobenia. Internet umožnil zdieľanie informácií v plošnom meradle, čím sa vývoj organicky zrýchľuje.

...

Vďaka armádnemu výskumu kryptografických systémov na prelome tisícročí sa zrodilo hnutie “cypherpunk”, ktorého symbolmi sa stala anonymita a sloboda. V roku 2009 vznikol systém, ktorý pomocou kryptografie prvýkrát umožnil prevod hodnoty na internete medzi viacerými účastníkmi bez potreby tretej strany.

...

“Bitcoin” a obdobné systémy v súčasnosti narážajú na bariéry v podobe zaužívaných spoločenských štruktúr a stereotypov. Podarí sa niekedy naplniť ich skutočné poslanie, alebo budú navždy vytlačené na okraj záujmu?

Celovečerný dokumentárny film LIBERTAS je sondou do česko-slovenskej komunity inovátorov, pre ktorých sa svet kryptotechnológií stal ostrovom slobody a nezávislosti.

Kontaktujte nás

Informácie z nakrúcania a novinky o filme aktualizujeme na našich sociálnych kanáloch. V prípade otázok nás kontaktujte emailom na libertasfilm@protonmail.com alebo prostredníctvom formulára.